ایرلند

تحصیل در ایرلند

شما هم سریالِ «در برابرِ باد» را یادتان هست؟ یادتان هست مِری چه‌قدر به خاطرِ ایرلند گریه می‌کرد؟ ایرلند زیبا بود، حق داشت دلش تنگ شود. ایرلند هنوز هم زیباست و در سال 2019 توسطِ اطلسِ جهانی به عنوان چهارمین کشورِ زیبایِ جهان انتخاب شده است. ایرلند به نامِ «جزیره‌ی زمردین» معروف است. غربی‌ترین نقطه‌ی اروپا، شناور در اقیانوسِ آرام، بیستمین جزیره‌ی بزرگِ جهان، خانه‌ی قدیمی‌ترین فانوسِ دریایی، زیرِ باران‌هایی که گاه تا چهل روزِ متوالی ادامه دارند. 
ایرلند محلِ اقامتِ نورمن‌ها و سلت‌ها و وایکینگ‌ها بوده و مردم همیشه درگیرِ جنگ بوده‌اند. 30 هزار قلعه از آن روزگار باقی مانده و ایرلند را تبدیل به سرزمینِ قلعه‌ها کرده. لهجه‌ی سختِ امروزیِ Irish هم بی‌تأثیر از زبانِ اولیه‌ی ساکنینِ ایرلند نبوده. آن‌ها سال‌ها به زبانِ گالیک، برآمده از فرهنگِ سلت‌ها صحبت می‌کرده‌اند، به همین علت با کمی اغراق می‌توان گفت اگر لهجه‌ی Irish را یاد بگیری، شنیدن و فهمیدنِ بقیه‌ی لهجه‌هایِ انگلیسی برایت مثلِ آب‌خوردن می‌شود.
ایرلند تنها کشوری‌ست که نمادِ ملی‌اش یک ساز است: «چنگ»، و همین یعنی با کشوری مواجه خواهی شد که فرهنگ را می‌فهمد، هنر را دوست می‌دارد و صدایِ ساز و آوازِ شادنوشی‌اش قطع نمی‌شود. ایرلند زادگاهِ جیمز جویس، و محل وقوعِ اثرِ پرآوازه‌اش، «اولیس»، از بزرگ‌ترین آثارِ تمامِ تاریخ ادبیات هم هست. 
ایرلند در رده‌بندیِ مجمعِ جهانیِ اقتصاد در بینِ ده کشورِ اولِ مهمان‌پذیرِ جهان قرار گرفته است. مالیات در ایرلند با نرخِ %12.5 توجهِ شرکت‌هایِ بسیاری را به خود جلب می‌کند؛ به عبارتِ معروف ایرلند بهشتِ مالیات‌دهنده‌هاست. تمامِ این‌ها در کنارِ دانشگاه‌هایِ معروف و تراز اولِ ایرلند باعث شده این کشورِ مقصدی رؤیایی هم برای سرمایه‌گذاری باشد و هم تحصیل. دانشگاه‌هایِ ایرلند، از جمله ترینیتی کالج و دانشگاه دوبلین، هر سال توسطِ QS در فهرستِ بهترین دانشگاه‌های جهان قرار می‌گیرند.
نکته: نگرانِ خروجِ بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا نباشید. ایرلند در اتحادیه‌ی اروپا باقی خواهد ماند و شما می‌توانید طبقِ قوانینِ مرسومِ فعلی به همه‌جایِ اتحادیه‌ی اروپا سفر کنید و اروپایی زندگی کنید. 

ایرلند ایرلند
Trinity College Dublin
رتبه دانشگاه در جهان:120
رتبه دانشگاه در جهان:120
656 بازدید
ایرلند ایرلند
University College Dublin
رتبه دانشگاه در جهان:201-250
رتبه دانشگاه در جهان:201-250
780 بازدید
ایرلند ایرلند
National University of Ireland, Galway
رتبه دانشگاه در جهان:301-350
رتبه دانشگاه در جهان:301-350
667 بازدید
ایرلند ایرلند
University College Cork
رتبه دانشگاه در جهان:301-350
رتبه دانشگاه در جهان:301-350
658 بازدید
ایرلند ایرلند
Dublin City University
رتبه دانشگاه در جهان:401-500
رتبه دانشگاه در جهان:401-500
642 بازدید
ایرلند ایرلند
University of Limerick
رتبه دانشگاه در جهان:501-600
رتبه دانشگاه در جهان:501-600
680 بازدید
ایرلند ایرلند
Dublin Institute of Technology
رتبه دانشگاه در جهان:801-1000
رتبه دانشگاه در جهان:801-1000
690 بازدید
whatsapp icon
مشاوره رایگان