خدمات آرمان من
خدمات بیمه ای

تیمِ آرمان من با بیمه‌ی سامان قراردادی برای ارائه‌ی خدمات بیمه‌ای به دانشجویانِ علاقه‌مند به ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور منعقد کرده است. تمامی خدمات مجموعه‌ی آرمان من در صورت پرداخت کارمزدِ بیمه‌نامه توسط دانشجو، امکان اخذ بیمه‌نامه جهت حسن انجام کار را دارد.