رزومه تحصیلی خود را ارسال فرمایید

کم نیستند کسانی که نمی‌دانند با رزومه‌ای که در دست دارند چه کشور و دانشگاه و رشته‌ای را باید نشانه بگیرند. اگر شما هم در این زمینه نیازمندِ مشاوره با یک تیم متخصص و مجرب هستید، یک نسخه از رزومه‌تان را در اختیار تیمِ آرمان من قرار دهید تا مورد ارزیابی‌های معمولِ چنین موقعیت‌هایی قرار گیرد. تیم مجرب آرمان من سال‌هاست که روزانه با تعدادِ زیادی از متقاضیانِ ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور برخورد دارد و آگاهی‌‌ِ قابل توجه این تیم در مورد کشورها، شرایطِ خاص‌شان، دانشگاه‌های خوب‌شان، رشته‌های مختلف‌شان و هر چیزی که ممکن است سؤال شما باشد، خیال‌تان را آسوده خواهد کرد.

آرمان من پس از بررسیِ نقاطِ قوت و قابلیت‌های شما هدفِ مطلوب را تعیین می‌کند و فرایندِ اخذ پذیرش تحصیلی، گرفتن ویزای تحصیلی و بقیه‌ی امورِ معمول را شروع می‌کند. چه بسا از اولین دانشگاهِ هدف نتیجه‌ی مطلوبِ شما به دست نیاید، اما جای نگرانی نیست؛ رزومه‌ی شما در فهرست کارهایِ دردست‌ِ‌اقدام آرمان من می‌ماند تا در فرصت مناسب جایی برای‌ شما در دانشگاهِ مطلوب‌تان بیابد.

whatsapp icon
مشاوره رایگان